Welkom bij Cargo CC


LET OP!!!
Per 11 juli a.s. verplaatsen onze activiteiten van de Prestwickweg 50 te Schiphol naar de locatie van SGS op de Douglassingel 25 te Schiphol-Rijk. Huidige contactgegevens blijven tot nader order ongewijzigd, alleen het fysieke aflever- en ophaaladres verandert.

Wetten en regelgeving rondom gevaarlijke stoffen: een noodzakelijk kwaad of een product waarmee u zich ten opzichte van andere partijen kunt onderscheiden?
In beide gevallen krijgt u ermee te maken en zult u ervaren dat de complexiteit van wet- en regelgeving rondom gevaarlijke stoffen en de frequentie waarmee deze wijzigt, extra expertise behoeft.

Cargo Compliance Company is opgericht om u bij te staan om te kunnen voldoen aan de verschillende regels en wetten waarmee uw bedrijf als onderdeel van de logistieke keten te maken kan krijgen.

Enkele expertisegebieden:

  • EU verordening 185/2010; nieuwe luchtvrachtbeveiligingseisen
  • ICAO/IATA; vervoer gevaarlijke goederen door de lucht
  • ADR; vervoer gevaarlijke goederen over de weg
  • IMDG; vervoer gevaarlijke goederen over zee
  • PGS-15; opslageisen gevaarlijke goederen
  • Code 95; nascholing beroepschauffeurs
  • AEO; certificering vereenvoudigde douaneprocedures en veiligheid
veiligompakken

Veilig ompakken

Het veilig ompakken, labellen en documenteren van zendingen.

safe-hands

Veilig opslaan

Het veilig opslaan van uw gevaarlijke goederen volgens de daartoe in de wet gestelde regels, en het zorg dragen voor uw distributiecoördinatie.

opleiden

Opleiden

Het opleiden en examineren van uw medewerker.

homeadvies

Adviseren

Het geven van advies inzake opslag en inrichting (o.a. Veiligheidsadviseur).

verzamelpackshot-boeken-1

Informeren

Het leveren van informatie (publicaties en software) waarmee u de juiste beslissingen kunt nemen.

homesupplies2

Supplies

Verpakkingen, gevaaretiketten, opslagcontainers, ofwel alles waarmee u aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zal voldoen. Zie onze WebShop en bestel veilig en snel de Supplies die u nodig heeft.

l3

Scannen Luchtvracht

Ook voor het veilig verklaren van uw luchtvrachtzending kunt u terecht bij Cargo Compliance Company.

Voor ieder expertisegebied biedt Cargo Compliance Company een oplossing; in de vorm van operationele activiteiten zoals het scannen van onveilige luchtvracht of het ompakken en documenteren van uw zending met gevaarlijke goederen, door middel van opleidingen of advies of een combinatie van verschillende diensten en producten.

Desgewenst kijken wij gezamenlijk met u wat voor uw omstandigheden de beste manier is om op een effectieve en (kosten)efficiënte manier aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen zodat u zich enerzijds kunt onderscheiden in de markt en anderzijds niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Indien u ons beter wilt leren kennen of een concrete vraag heeft, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.